فاکتورهای موثر در انتخاب ماسک تنفسی


انتخاب يک ماسک تنفسی مناسب به چه فاکتورهايی بستگی دارد؟

1- نوع آلاينده

2- نوع فرآيندکاری

3- اپراتور

در انتخاب يک ماسک بايد از هرگونه دست بالا گرفتن اجتناب نمود زيرا اين امر باعث می شود که کارگر بدون نياز به حفاظت بيش از حد، دچار تحمل زحمت شود مثلا برای ذراتی مانند سيليکات که بطور مکانيکی ايجاد می شوند فيلتر طبقه P1 ماسکها حفاظت لازم را ايجاد می کند حال چنانچه دست بالا گرفته شود و فيلتر P2 را برای حفاظت بيشتر انتخاب کنيم باعث افزايش مقاومت در تنفس کارگر و صرف انرژی بيشتر برای او می شويم و اين اساسا با هدفهای اصول حفاظتی مغاير است.

فاکتور اساسی در انتخاب يک ماسک تنفسی تعيين کاهش ميزان مجاز مواجهه است که آن را می توان پيش بينی کرد. فاکتور حفاظت که در واقع نشانگر کارآيی و راندمان ماسک است می تواند از طريق تستهای کمی تناسب تعيين گردد. فاکتور حفاظت به شکل زير می باشد.

غلظت آلاينده در هوا = PF فاکتور حفاظت

غلظت آلاينده در داخل ماسک

غلظت آلاينده در هوا = فاکتور حفاظتی مورد نياز

حد استاندارد و قابل قبول مواجهه با آلاينده

مثالی از روند انتخاب يک ماسک تنفسی مناسب:

مثال: حفر تونل در يک صخره دارای کوارتز که کنترلهای مهندسی کافی نمی باشد به مدت 10-8 ساعت در روز به کمک ماشين حفاری و کارگر انجام می شود ماسک مناسب را برای آنها انتخاب کنيد.

اندازه گيری ذرات در محيط کار:

1- حد متوسط کوارتز تنفسی اندازه گيری شده برای اپراتوری که برروی ماشين حفاری کار می کند برابر 1.5 mg/m3 است.

2- حد متوسط کوارتز تنفسی اندازه گيری شده برای ساير کارگرانی که در اين محيط مشغول بکار هستند برابر 0.3-0.5 mg/m3 می باشد

حد مجاز مواجهه با کوارتز استنشاقی : TLV = /1 MG/M3

انتخاب ماسک:

فاکتور حفاظتی مورد نياز برای اپراتور ماشين حفاری برابر 15 است.

فاکتور مورد نياز برای ساير کارگران برابر 5 است.

با توجه به فاکتور حفاظتی کدام ماسک و فيلتر مناسب است؟

با توجه به مشاهدات و اندازه گيری انجام شده، آلاينده از نوع ذره ای می باشد که محرک چشم و پوست نمی باشد. و فيلترهای نوع ذره ای جوابگو می باشد ولی کدام گروه را بايد انتخاب کرد؟ کدام ماسک را بايد انتخاب کرد؟

پيشنهاد:

فيلتر P2 در ماسک Half musk برای اپراتور ماشين حفاری

فيلتر P1 در ماسک Half musk و همچنين ماسک يکبار مصرف گردوغبار برای ساير کارگران

آيا ماسک و فيلترها از استاندارد خاصی تبعيت می کنند؟

به پاراگرافهای زير توجه کنيدبه کدام يک آشنايی کامل داريد؟

استاندارد N95 مربوط به ماسکهای يکبار مصرف ضد ذره (موثر در برابر آئروسلهايی که پايه روغنی ندارند) می باشد که استفاده ازآن در صنعت نساجی، کارهای صنعتی (آهن کاری- استيل کاری-کار در معدن) کار در آزمايشگاه و بيمارستان و کنترل بيماريها پيشنهاد شده است.

آخرين تغييرات نسخه استاندارد EN 149-2001 از ژوئن سال 2001 آغاز شد و مهمترين تغييری که در استاندارد EN 149 ذکر شده است اين الزام است که تمامی رسپيراتورها بايد حفاظت کامل را در برابر ذرات جامد (غير روغنی) و مايعات (سيستمهای روغنی) تامين کنند. بنابراين دو کلاس S (Solid) و S.L (Solid and liquid) به سه کلاس ffp3 –ffp2- ffp1 تبديل شدند. بنابراين به علت افزايش دامنه کاربرد، انتخاب آنها راحتتر می شود.

ب

بطور کلی هر چه کارآيی فيلتر بالاتر باشد ميزان مقاومت آن بيشتر خواهد بود. ميزان کارآيی و پالابندگی فيلتر ffp3 در مقابل آئروسلهای جامد و مايع تا 99 درصد می باشد به همين دليل ميزان مقاومت تنفسی آن بيشتر و نفس کشيدن با آن مشکل تر شده است. بر اين اساس برخی از توليد کنندگان اقدام به بزرگ کردن منطقه تنفسی نمودند و Big eye نوع خاصی از طراحی است که در آن منطقه تنفسی بزرگتر شده و بصورت تاشو می باشد و ميزان مقاومت تنفسی آن کمتر گرديده است.

مطالب مرتبط:

ماسک تنفسی میلاد 930

ماسک تنفسی میلاد 750

ماسک تنفسی میلاد 740

ماسک تنفسی FNPA

ارزيابي تأثير سه نوع ماسك تنفسي تصفيه كننده هوا بر روي ضربان قلب در، بار كاري مختلف

بررسی برنامه زمانبندی تعویض کارتریج ماسک های تنفسی ویژه بخارت آلی در یک صنعت پتروشیمی